Intern reglement & preventie

Wie een wedstrijd in het stadion van KV Mechelen bijwoont, moet zich uiteraard aan een aantal regels houden. Wat mag en wat niet? Alle info vind je het “reglement van de interne orde”. Het reglement is van toepassing in alle voetbalstadions, het artikel 16 geeft de huisregels van het stadion van KV Mechelen mee.

Drugspreventie op KV Mechelen

Met de preventiecampagne “wij houden het graag clean” focust KV Mechelen zich op de druggerelateerde veiligheidsproblematiek. Op die manier wil KV Mechelen het stadion drugsvrij en veilig houden. Een drugsbeleid start bij het bestuur en de sportieve organisatie van de club zelf. Iedereen binnen de werking van de club – van (jeugd)speler, trainer tot voorzitter en clubmedewerker – houdt zich eraan om drugbezit en -gebruik niet te tolereren binnen de grenzen van het stadion.

KV Mechelen wil op alle gebied een gezonde eersteklasser zijn, ook letterlijk. Zowel de club als de supporters hebben er alle belang bij dat het stadion een aangename, schone en gezonde omgeving blijft om in te vertoeven. Daarom heeft Malinwa de preventiecampagne “wij houden het graag clean” in het leven geroepen.

De doelstellingen van drugspreventie op KV Mechelen zijn:
 

  • bezit en gebruik van drugs uit het stadion weren
  • het bewustzijn over de gevaren en de overlast die drugs kunnen veroorzaken in het stadion bij supporters verhogen
  • het positieve imago van de club en zijn supporters uitdragen
  • het stadion promoten als een gezonde omgeving waar iedereen welkom is, zeker kinderen
  • het doorverwijzen van personen die op zoek zijn naar informatie en/of vragen om hulp

Procedure burgerrechtelijke uitsluiting

Bepaalde gedragingen van toeschouwers, weergegeven in het reglement van inwendige orde, kunnen de veiligheid en de organisatie van een voetbalwedstrijd verstoren. Dergelijke gedragingen kunnen het voorwerp uitmaken van het opstarten van de burgerrechtelijke uitsluitingsprocedure.

Overlast of vragen?

Druggebruik en overlast in het stadion kan u melden bij de veiligheidsverantwoordelijke van KV Mechelen. Voor informatie met betrekking tot het project, kan je terecht bij projectverantwoordelijke Gilbert De Geest. Suggestie zijn altijd welkom.